Middels het invullen van onderstaand formulier worden uw contactgegevens opgenomen in ons bestand als woningzoekende naar een ruimte. Persoonlijke gegevens zullen discreet worden behandeld en in geen enkel geval aan derden worden verstrekt.